familjennagorlunda.se


Bukplastik på frammarsch

Med den nya metoden för bukplastik eller mer korrekt fett sugning, (WAL – water assisted liposuction) får patienten ett betydligt jämnare resultat jämfört med den traditionella metoden eftersom man ej behöver använda sig av så mycket vätska i vävnaden, vilket också innebär att man bättre ser kroppskonturen och var man då ska suga ut fettet för att få ett jämt resultat. Man kan under operationen justera eventuella ojämnheter som ofta uppkommer vid denna typ av kirurgi, vilket innebär få efter justeringar behöver göras jämfört med traditionell fettsugning. Dessa efter justeringar är både dyrbara för patienten och jobbiga ingrepp för patienten.
Denna nya form av bukplastik utförs i lokalbedövning och patienten behöver ej sövas, vilket man som regel gör vid den traditionella metoden. Detta innebär också att risken för allvarliga komplikationer kan undvikas. Fettcellerna sugs ut ur hål i skinnet hela och kan användas för vidare fettransplantation och kropps konturering för till exempel bröst och rumla om patienten önskar detta.

Comments are closed.